سايت مزايده الكترونيكي خودروسازي سايپا
  • انتخاب آيتم
  • مشاهده سبد خريد
  • تاييد قوانين
  • تاييد نهايي

راهنما

در اين صفحه بر روي مزايده ي فعال مورد نظر خود كليك نماييد ،
سپس كالا يا خودروهاي خود را انتخاب نماييد.
مي توانيد با دكمه "افزودن به سبد" ( كه به رنگ آبي در صفحه قابل مشاهده است) مستقيما اقلام را به سبد خريد خود بيافزاييد. يا اينكه از قسمت "جزئيات محصول" هر كالا يا خودرو در صفحه اي ديگر آن را به سبد خود بيافزاييد. پس از اتمام انتخاب اقلام خود مي توانيد دكمه "مرحله بعد" در پايين صفحه را فشرده و مواردي را كه تاكنون انتخاب نموده ايد مشاهده نموده و به فرآيند خريد خود ادامه دهيد.
لازم به ذكر است اين مرحله نياز به نام كاربري و رمز عبور ندارد .